Trở về

Nanguanngười khổng lồ

Vua vua!

Tất cả nội dung(2)

Đó chính xác là vì việc nối lại của lĩnh vực chính và sân khách có thể mang lại rất nhiều doanh thu kinh tế, vì vậy tổng giám đốc của các đội CBA đã phát hành nó. Nếu CBA sẽ không khôi phục chính và đi, chúng tôi thích CBA sẽ không rút lui. Tiếp tục đến hệ thống cạnh tranh viện trợ nước ngoài và điểm cố định trong cuộc thi khép kín của Qingdao. Chúng tôi sẽ không chơi với bạn. Tôi thà chơi, và không hỗ trợ cuộc thi đóng cửa CBA. Chính tình huống này đã khiến Yao Ming đau đầu.

当前时间  0:00
时长  0:10
加载完毕: 44.61%
媒体流类型 直播
倍速
720p
点击展开
+ 关注
正在小窗播放中

Vào lúc đó, lúc đó, lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh đau lòng của anh ấy. Mãi cho đến khi tôi quay lại, tôi thấy rằng trái tim ban đầu bị tan vỡ, nhưng thực tế, đó là của riêng tôi.

图片
图片
图片
  • 1 / 1